Werkverband van Katholieke Homo-Pastores
De Geloofsdoek door Jan Haen

Werkverband van katholieke homo-pastores

Seksualiteit en rooms-katholieke kerk hebben een spannende verhouding met elkaar. Homoseksuele katholieken merken die spanning aan den lijve. Ook homoseksuele pastores.
Om staande te blijven in die spanning, en om ze tot een kracht om te vormen, heeft een aantal van hen in 1980 het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores opgericht.

Tot nu toe is de officiële lijn van de rooms-katholieke kerk dat seksuele betrekkingen alleen binnen een man-vrouw-huwelijk plaats mogen hebben. Aan allen die niet binnen een dergelijke constellatie leven, wordt seksuele onthouding voorgehouden. Homoseksuele betrekkingen worden daarmee per definitie als zondig veroordeeld.
Als homoseksuele pastores bestrijden wij echter de opvatting, dat het "praktiseren" van homoseksualiteit zondig zou zijn. De officiële kerkelijke opvatting dat homoseksualiteit "intrinsiek ongeordend" is, is naar de overtuiging en ervaring van homoseksuele katholieken - en niet alleen van hen - niet houdbaar, ja zelfs verwerpelijk. Homoseksualiteit is voor ons een vondst van de Schepper, een gave Gods.

Het WKHP verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de rooms-katholieke kerk. Hoewel het WKHP in principe open staat voor vrouwen en mannen, zijn in feite vrijwel alleen mannen aangesloten. Een klein aantal van hen maakt deel uit van de oud-katholieke kerk (waar de omgang met homoseksuele relaties meer ontspannen is dan in de rooms-katholieke kerk). Het WKHP heeft ongeveer 80 leden.

Doel van het WKHP is onder meer

  • een vrije ruimte te creëren voor de leden waar de eigen homoseksuele oriëntatie niet ter discussie staat,
  • het gesprek over (homo)seksualiteit en christelijk geloven te bevorderen binnen en buiten de kerk,
  • op te komen voor erkenning van de veelvormigheid van seksuele en relationele betrekkingen waarin mensen elkaar goed kunnen doen.

Daartoe organiseert het WKHP twee maal per jaar een landelijke dag voor de leden om elkaar te ontmoeten rond een studieus thema. Ook regionaal vinden zulke bijeenkomsten plaats.
Daarnaast verzorgen leden van het WKHP af en toe een publicatie. De twee bekendste zijn de brochures "Tot zegen geroepen. Pastorale brief over geloof en (homo)seksualiteit" en "Tot zegen bereid. Pastorale brief over het vieren van vriendschap". Deze brochures zijn in verschillende talen vertaald.
Indien de actualiteit om een ander katholiek geluid vraagt ten aanzien van (homo)seksualiteit, treedt het WKHP naar buiten met een persverklaring of interview.

De illustraties op deze website zijn van de hand van priester-schilder Jan Haen, lid van het WKHP.

Nieuws

24 mei 2023 13:30 - 17:00 Het WKHP nodigt uit: Een inclusieve kerk, een vrome droom? Lees meer >

25 januari 2022 Radioprogramma 'Met het oog op morgen' interviewt WKHP-woordvoerder Frans Bossink over 'Out in Church' en de Nederlandse situatie Lees meer >

25 januari 2022 Trouw schrijft over 'Out in Church' en de steunbetuiging van het WKHP Lees meer >

24 januari 2022 WKHP betuigt steun aan 'Out In Church' Lees meer >

24 januari 2022 ARD-reportage 'Wie Gott uns schuf' portretteert een aantal ondertekenaars van het manifest 'Out in Church'. Lees meer >

24 januari 2022 125 Duitse rooms-katholieke pastores en kerkelijk werkers 'outen' zichzelf door ondertekening van het manifest 'Out in Church - Für eine Kirche ohne Angst'. Kijk ook op www.outinchurch.de. Lees meer >

9 december 2021 De Volkskrant portretteert de pas overleden priester Jan Schlatmann, die openlijk homo was en in zijn werk ruimte maakte voor lhbtiq mensen Lees meer >

9 juli 2021 Trouw interviewt een anonieme priester over zijn liefde voor het pastoraat en voor zijn vriend Lees meer >

7 juli 2021 Trouw interviewt priesters en een mannen- en vrouwenpaar die door hen gezegend zijn Lees meer >

mei 2021 In het RICE-rapport staat de Nederlandse RK kerk tamelijk ver onderaan als het gaat om lhbt inclusiviteit Lees meer >

24 maart 2021 Interview in de Volkskrant over protest van WKHP tegen Vaticaans verbod Lees meer >

19 maart 2021 WKHP roept op om Vaticaans verbod op zegening van gelijkgeslachtelijke relaties te negeren Lees meer >

3 april 2019 Bisschop De Korte op symposium over 'Vrijmoedig spreken over misbruik en homoseksualiteit in de RK Kerk' Lees meer >

21 februari 2019 Frans Bossink in de Volkskrant. 'In een heleboel pastorieën heersen eenzaamheid en verkniptheid' Lees meer >

16 februari 2019 Theo Koster in de NRC. Homoseksualiteit maakte bisschop chantabel Lees meer >

13 februari 2019 Nederlands Dagblad schrijft over brief WKHP aan de paus Lees meer >

13 februari 2019 Brief aan paus Franciscus over homoseksuele priesterkandidaten Lees meer >

13 februari 2019 Lettera a papa Francesco sui candidati omosessuali al sacerdozio Lees meer >

9 October 2018 Letter to Pope Francis about gay priest candidates Lees meer >

21 september 2018 Taboe op homoseksualiteit in de kerk werkt misbruik in de hand Lees meer >

13 oktober 2017 Gezamenlijke verklaring na gesprek tussen bisschop De Korte en WKHP op 11 oktober 2017 Lees meer >

14 september 2017 Recensie 'De veilige kerk' Lees meer >

16 juni 2017 WKHP ervaart terugtrekken van bisschop De Korte als klap in het gezicht van katholieke LHBT'ers Lees meer >

12 december 2016 WKHP protesteert tegen oude afwijzing van homoseksualiteit in nieuw Vaticaans document over priesteropleiding Lees meer >